Advokátní kancelář Adam Batuna Legal poskytuje profesionální komplexní právní služby ve všech oblastech práva pro domácí i zahraniční klientelu i nadnárodní korporace.

Advokátní kancelář Adam Batuna Legal poskytuje právní služby v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce.

Základními pilíři advokátní kanceláře jsou:

Profesionalita a odbornost:

Právní poradenství je poskytováno na vysoké profesionální úrovni. Právní poradenství vychází z precizní znalosti a analýz platného práva, judikatury soudů, obchodně ekonomického přístupu a zkušeností. Znalost práva zahrnuje právo české i právo Evropské Unie.

Efektivnost a termíny:

Právní poradenství je poskytováno s maximální efektivitou a v termínech.

Individuální přístup:

Právní poradenství je poskytováno s individuálním přístupem se znalostí potřeb a záměrů klienta. Klientům jsou k dispozici dedikovaní právníci.

Teamová práce:

Výstup právního poradenství vychází zpravidla z práce teamu právníků specializujících se na danou právní problematiku.