Právní služby

Advokátní kancelář Adam Batuna Legal poskytuje profesionální komplexní právní služby zejména v těchto oblastech práva:

 • Akvizice
 • Arbitrážní řízení
 • Autorské právo
 • Byty
 • Cenné papíry
 • Dědictví
 • Dokumentární akreditiv
 • Due diligence, právní audit
 • Energetika
 • Financování
 • Fúze
 • Hospodářská soutěž
 • Investiční společnosti
 • Kolektivní investování
 • Korporátní právo
 • Leasing a dlouhodobé pronájmy
 • Nebytové prostory
 • Nemovitosti, koupě, prodej a jiné
 • Nájemní vztahy
 • Nekalá soutěž
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Ochranné známky
 • Osobní údaje
 • Outsourcing
 • Pracovní právo
 • Práva duševního vlastnictví
 • Právo životního prostředí
 • Rodinné právo
 • Řízení u Ústavního soudu
 • Směnky
 • Soudní spory
 • Soudní řízení správní
 • Správní právo
 • Stavební právo
 • Stavební a investiční projekty na „zelené louce“
 • Úvěry, půjčky
 • Veřejné zakázky
 • Vymáhání pohledávek
 • Výstavba nemovitostí
 • Výstavba a pronájem výrobních závodů na klíč
 • Zajištění pohledávek
 • Zakládání, změny a přeměny společností
 • Zástavní práva, věcná břemena
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení